IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen en indicatoren

Wat doen wij

We richten ons specifiek op patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROs) en meetinstrumenten die deze PROs kunnen meten (PROMs). Onze activiteiten bestaan uit het doen van wetenschappelijk onderzoek en het geven van begeleiding en advies op vier aandachtsgebieden in het gebruik van PROs en PROMs.

a. Selecteren van PROs en PROMs

De selectie van PROs die belangrijk zijn voor patiënten en het op basis daarvan kiezen van bestaande PROMs of een samenstelling van (gecombineerde) vragenlijsten vraagt om een zorgvuldig proces. Een goede selectie van PROMs vereist een onderbouwing van te meten domeinen van gezondheid zoals fysiek, mentaal en sociaal functioneren. De relevante domeinen kunnen het best worden gekozen op basis van literatuur en directe input van patiënten en aanbieders van zorg. We helpen aanbieders en patienten om de juiste (onderdelen van) vragenlijsten te selecteren en zonodig nieuwe vragenlijsten te ontwikkelen.

b. Inbedding van de toepassing in het primaire proces

De organisatie van PROMs-metingen voor toepassing in het primaire proces vindt plaats rond de interactie tussen zorgverlener en patiënt. Dataverzameling vindt elektronisch of op papier plaats en de resultaten zijn voor de zorgverlener en patiënt beschikbaar voor gezamenlijke bespreking. Belangrijk voor de zinvolle toepassing van PROMs is het opbouwen van een goede routine het primaire proces. Die toepassing kan gericht zijn op screening, diagnose, prognose, monitoring en/of evaluatie van de behandeling. Experts geven aan dat zorgverleners vaak een eerste drempel over moeten om de meerwaarde van de toepassing van PROMs als aanvulling op hun klinische blik te ontdekken.

c. Intermediair voor verzameling en opslag van data

We hebben niet als doel om zelf de verzamelde data te beheren, maar functioneren als intermediair tussen de aanbieder die de data verzamelt en de partij die de data beheert. We kunnen daarbij helpen een keuze te maken tussen inbedding van de dataverzameling in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of aan te sluiten bij bestaande stand alone applicaties die aan het EPD worden gekoppeld. We werken samen met meetbureaus die de data verzamelen en opschonen ten behoeve van de verdere analyse van de data.

d. Analyse, interpretatie en presentatie van uitkomsten

Analyse van de data is onder andere gericht op de betrouwbaarheid en validiteit (registratievergelijkbaarheid, populatievergelijkbaarheid, steekproef- en responsvergelijkbaarheid), het statistisch betrouwbaar onderscheiden van meetresultaten en het maken van onderscheid tussen aanbieders.

Interpretatie en presentatie van de data is afhankelijk van de stakeholder die de data gaat gebruiken. Dat vraagt om heldere en eenduidige uitleg, toegespitst op de specifieke vraagstelling van patiënten, verzekeraars, aanbieders van zorg, of beleidsmakers. We relateren de uitkomsten aan bestaande inzichten en data op zowel nationaal als internationaal niveau. De interpretatie en presentatie van meetresultaten dienen ter ondersteuning van kwaliteitsverbetering door zorgaanbieders, keuze-informatie voor patiënten, en zorginkoop door verzekeraars.

Begeleiding en advies

Zoekt u begeleiding of advies over het gebruik van PROs en PROMs?

Neem dan contact op met:

Inger Abma
Inger Abma
Email
Inger.Abma@radboudumc.nl