IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen en indicatoren

Welkom op de website van IQ PROM.

IQ PROM is een multidisciplinair centrum dat kennis ontwikkelt en projecten uitvoert voor de ontwikkeling en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen en daarop gebaseerde uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg. Als centrum zijn we georganiseerd binnen de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc.

We richten ons specifiek op patient reported outcomes (PROs): patiëntgerapporteerde aspecten van ervaren gezondheid. PROs geven de mening en waardering weer van de patiënt over zijn of haar eigen gezondheid. Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Onze activiteiten bestaan uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, begeleiding en advies in het gebruik van PROs en PROMs. We richten ons daarbij op de toepassing van PROs en PROMs in de klinische praktijk, voor kwaliteitsbevordering van zorgverleners en zorginstellingen, en voor het inzichtelijk maken van kwaliteit aan externen zoals patiënten en zorgverzekeraars.

Het uiteindelijke doel van het toepassen van metingen met PROMs is het verhogen van de waarde van de zorg voor de patiënt. We zien dit als wezenlijk onderdeel van waardegedreven zorg. Dit is zorg waar uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt gerelateerd worden aan zorgprocessen en de kosten van de zorg. Dit principe van Value Based Health Care is geïntroduceerd door prof. Michael Porter aan de Harvard Universiteit. PROMs zijn bij uitstek geschikt om zorguitkomsten voor patiënten in kaart te brengen.

Lees verder

Partners

IQ PROM werkt samen met verschillende nationale en internationale partners voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen.

Lees verder