IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen en indicatoren

Projecten

Binnen IQ PROM worden en zijn een variëteit van projecten uitgevoerd. Hieronder staan voorbeelden van projecten van de afgelopen jaren. Voor publicaties over deze projecten, zie onze pagina publicaties.

  • De ontwikkeling van een toolbox voor de selectie van PROs en PROMs (door prof. dr. Philip van der Wees e.a.)
  • Promotietrajecten over het ontwikkelen en toepassen van PROMs voor patiënten met slaapapneu (door dr. Inger Abma e.a.) en voor patiënten na een subarachnoidale bloeding (door dr. Nobels-Janssen e.a.)
  • Promotietrajecten over waardegedreven zorg bij coronaire hartziekten (door dr. Nina Zipfel) en bij longsarcoïdose (door dr. Nynke Kampstra e.a.).
  • Promotietraject over uitkomstindicatoren bij aspecifieke lage rugklachten en COPD in de fysiotherapie uitkomstindicatoren bij aspecifieke lage rugklachten en COPD in de fysiotherapie (door dr. Koen Verburg e.a.)
  • De ontwikkeling van Reumanet: een online platform waarin verschillende PROMs worden vastgelegd (door Lisanne Renskers, dr. Sanne Rongen- van Dartel e.a.)
  • Het onderzoeksprogramma Kwaliteit in Beweging: PROMs in de fysiotherapie, waarbij in vier pilotpraktijken PROMs zijn ingevoerd en geëvalueerd (door prof. dr. Philip van der Wees e.a.)
  • Onderzoek naar PROMs in de orthopedische zorg van het Radboudumc: hoe kunnen verzamelde data gebruikt worden voor het transparant maken van het functioneren van patiënten na een totale heupoperatie en knieoperatie? (door dr. Joost Wammes e.a.)
  • Onderzoek na hoe PROMs kunnen worden ingezet in de palliative zorg (door prof. Dr. Stef Groenewoud)
  • Het ontwikkelen van indicatoren (o.a. op basis van PROMs) bij hoofd-halstumoren (door dr. Lydia van Overvelt, prof. dr. Rosella Hermens e.a.)
  • Onderzoek naar meeteigenschappen van de PROMIS item bank voor fysiek functioneren, in samenwerking met prof dr. Caroline Terwee van het AmsterdamUMC (door dr. Inger Abma e.a.)

Naast het uitvoeren van eigen projecten kan IQ PROM ook advies geven op projecten van anderen over PROMs. Als u hierin interesse heeft, neem dan contact op met Inger Abma.