Afgeronde projecten

Lopende projecten

Hieronder staan de lopende projecten beschreven. Afgeronde projecten vindt u hier.

Waardegedreven zorg bij coronaire hartziekten

Het doel van dit promotieonderzoek is om te onderzoeken hoe uitkomstindicatoren gebruikt kunnen worden om de resultaten van zorgverlening te verbeteren binnen de zorgeenheid ‘hart voor coronairlijden en/of aortakleplijden’. Hieruit zal duidelijkheid komen hoe we deze informatie kunnen gebruiken voor het systematisch selecteren van verbeterinitiatieven en hoe we dit in de dagelijkse kwaliteitscycli van het ziekenhuis kunnen inbedden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het St. Antonius ziekenhuis onder projectleiding van dr. Paul van der Nat.

Contactpersoon

Nina Zipfel (nina.zipfel@radboudumc.nl)

Publicaties

Waardengedreven zorg bij longsarcoïdose

Het doel van dit promotieonderzoek is om te onderzoeken hoe uitkomstindicatoren gebruikt kunnen worden om de resultaten van zorgverlening te verbeteren binnen de patiëntengroep met longsarcoïdose. Centraal staat het meten van de geselecteerde uitkomstindicatoren onder sarcoïdose patiënten. Dit zal duidelijkheid geven over hoe we deze informatie kunnen gebruiken voor het systematisch selecteren van verbeterinitiatieven en hoe we dit in de dagelijkse kwaliteitscycli van het ziekenhuis kunnen inbedden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het St. Antonius ziekenhuis onder projectleiding van dr. Paul van der Nat.

Contactpersoon

Nynke Kampstra (nynke.kampstra@radboudumc.nl)

Project uitkomstindicatoren bij aspecifieke lage rugklachten en COPD in de fysiotherapie

In het project minimale dataset fysiotherapie wordt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten en COPD in kaart gebracht. We maken hierbij gebruik van patiëntgerapporteerde en klinische uitkomstmetingen in de eerstelijns fysiotherapie. In het project ontwikkelen we een dataset met uitkomstmetingen die middels een consensusprocedure is samengesteld. We onderzoeken of het haalbaar is om de dataset te gebruiken om de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te maken.

Waarom dit project?
Op dit moment bestaat de beschikbare kwaliteitsinformatie voor fysiotherapie vooral uit proces- en structuurindicatoren die fysiotherapie in het algemeen betreffen. Transparantie over kwaliteitsinformatie op aandoeningsniveau ontbreekt. CZ Groep en De Friesland Zorgverzekeraar vinden het belangrijk dat deze kwaliteitsinformatie inzichtelijk wordt. Daarom hebben zij aan IQ healthcare de opdracht gegeven om een breed gedragen dataset te ontwikkelen en te testen om kwaliteitsinformatie voor de behandeling van lage rugklachten en voor de behandeling van COPD in de eerstelijns fysiotherapie beschikbaar te krijgen.

Op onze website kunnen deelnemende fysiotherapeuten en patiënten informatie vinden over de inhoud en de voortgang van het project. Het project wordt begeleid door vertegenwoordigers van patiënten via het Longfonds, en de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR); vertegenwoordigers van fysiotherapeuten via het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Zorgverzekeraars CZ en De Friesland Zorgverzekeraars zijn de subsidieverstrekkers.

PROM bij subarachnoïdale bloeding

In dit project beogen we, in samenwerking met de afdeling neurochirurgie, een PROM te ontwikkelen die gebruikt kan worden in de follow-up zorg voor patiënten met een subarachnoïdale bloeding (bloeding uit een hersenaneurysma).Het doel van deze PROM is om te screenen op problemen bij individuele patiënten. Patiënten vullen de PROM digitaal in en tijdens het poliklinisch consult worden de uitkomsten besproken. Na afloop van een pilotfase wordt met zowel zorgverleners als patiënten geëvalueerd wat de opbrengst is van zo’n PROM. Daarbij kan gedacht worden aan verbetering van de communicatie tussen arts en patiënt, maar ook het identificeren van patiënten die in aanmerking komen voor vervolg behandeling zoals revalidatie therapie.

Contactpersoon

Edith Nobels (Edith.Nobels-Janssen@radboudumc.nl)

Reumanet e-health platform in Bernhoven

Het accent van de behandeling van Reumatoïde Artritis (RA) ligt in het ziekenhuis, op de polikliniek. Al vele jaren wordt de behandeling van RA in de meeste centra gedaan door zowel reumatologen als andere health professionals zoals gespecialiseerd verpleegkundigen. Afhankelijk van de omstandigheden worden de fysiotherapeut, ergotherapeut, medisch psycholoog, orthopeed, instrumentmaker en zo nodig andere specialisten bij de behandeling betrokken. De reumatoloog is samen met de health professional de hoofdbehandelaar.
Door de verbeterde behandelmogelijkheden maar ook door veranderingen in de zorg, waardoor de patiënt steeds meer betrokken wordt bij zijn/haar behandeling, zijn er mogelijkheden om de behandeling van RA anders in te gaan richten. De patiënt zou meer de regie kunnen gaan nemen in de stabiele chronische fase van de ziekte wanneer deze de beschikking krijgt over een geschikte monitortool, daarbij ondersteund door een verpleegkundige coach.
 
Het doel van het project Reumanet is de ontwikkeling en implementatie van een online platform voor de evaluatie van inflammatoire reumatische aandoeningen. Binnen reumanet worden verschillende PROMs vastgelegd, onder andere over kwaliteit van leven, ziekteactiviteit, bijwerkingen, en pijnscores. 

Binnen Reumanet worden verschillende deelprojecten uitgevoerd:
1. Patiënten meer betrekken  bij de behandeling en educatie geven
2. Meten van het effect van zelfmonitoren op kwaliteit van leven en ziekteactiviteit (PROMs)
3. Evaluatie en verbetering van de naleving van richtlijnen in de dagelijkse zorg van patiënten met reumatoïde artritis (PROMs)
4. Kosteneffectiviteitanalyse van Reumanet
5. Optimaliseren van in de dagelijkse praktijk gebruikte PROMs