IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerelateerde uitkomstmetingen en indicatoren

Welkom op de website van IQ PROM.

IQ PROM is een multidisciplinair centrum dat kennis ontwikkelt en projecten uitvoert voor de ontwikkeling en invoering van patiënt gerelateerde uitkomstmetingen en uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg. Als centrum zijn we georganiseerd binnen de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc en de Celsus academie voor betaalbare zorg.

We richten ons hierbij specifiek op patient reported outcomes (PROs). Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Onze activiteiten bestaan uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, begeleiding en advies in het gebruik van PROs en PROMs. We richten ons daarbij op de toepassing van PROs en PROMs in de klinische praktijk, voor kwaliteitsbevordering van zorgverleners en zorginstellingen, en voor het inzichtelijk maken van kwaliteit aan externen zoals patiënten en zorgverzekeraars.

Het uiteindelijke doel van het toepassen van PROMs-metingen is het verhogen van de waarde van de zorg voor de patiënt. We zien dit als wezenlijk onderdeel van waardegedreven zorg, dit is zorg waar uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt gerelateerd worden aan zorgprocessen en de kosten van de zorg. Dit principe van Value Based Health Care is geïntroduceerd door prof. Michael Porter aan de Harvard Universiteit. PROMs zijn bij uitstek geschikt om zorguitkomsten voor patiënten in kaart te brengen.

Lees verder

Partners

IQ PROM werkt samen met verschillende nationale en internationale partners voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen.

Lees verder

Agenda

PROM Platform: bespreking raamwerk beslisboom PROMs

Dinsdag 6 februari 2018

Op 6 februari 2018 komt het landelijke PROM Platform bij elkaar. Het PROM Platform is een onafhankelijk kritisch platform dat zich inzet voor het uitwisselen, bundelen en stimuleren van wetenschappelijke kennis over en praktijkervaring met het selecteren en het gebruik van Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Tijdens de bijeenkomst wordt de ‘Beslisboom PROMs’ besproken. De beslisboom wordt in opdracht van het Zorginstituut ontwikkeld als keuzehulp om te bepalen welke keuzes er gemaakt moeten worden bij het gebruiken van PROMs voor verschillende gebruiksdoelen.

Kijk voor meer informatie op https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Paginas/PROM-Platform.aspx

Nieuws

Voor de invulling van de toolbox voor de selectie van PROs en PROMs zijn de onderzoekers momenteel op zoek naar voorbeeldprojecten.

Bent u betrokken (geweest) bij een project waarin PROs en/of PROMs geselecteerd worden? Graag zouden we u willen vragen of u dan dit formulier wilt invullen en wil opsturen naar eva.verkerk@radboudumc.nl

Ontwikkeling uitkomstindicatoren in de fysiotherapie

Het project minimale dataset fysiotherapie is een leertraject ter bevordering van de kwaliteit in de Nederlandse fysiotherapie bij patiënten met lage rugklachten en COPD. We maken hierbij gebruik van patiënt gerapporteerde en klinische uitkomstmetingen in de eerstelijns fysiotherapie. In het project ontwikkelen we een dataset met uitkomstmetingen die middels een consensus procedure is samengesteld. Op basis van de uitkomstmetingen worden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor het meten en verbeter van kwaliteit. We onderzoeken of het haalbaar is om de dataset te gebruiken voor kwaliteitsverbetering in de fysiotherapie.

Kijk voor meer informatie op www.uitkomstindicatoren.nl

Ontwikkeling Beslisboom PROMs

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een beslisboom die als keuzehulp kan dienen om te bepalen welke keuzes er gemaakt moeten worden bij het gebruiken van PROMs voor de verschillende gebruiksdoelen: patiëntenzorg, verbeterinformatie, publieke informatie, wetenschappelijk onderzoek.

Voor het maken van keuzes moet inzichtelijk zijn welke opties er zijn en welke dilemma’s deze opties met zich meebrengen. De volgende vraagstellingen worden met het onderzoek beantwoord:

  • Wat is de huidige kennis over keuzes om PROMs te gebruiken voor de verschillende gebruiksdoelen?
  • Wat zijn de ervaringen van voorlopers bij het maken van keuzes van PROMs voor de verschillende gebruiksdoelen?
  • Hoe kunnen partijen – zoals koepelorganisaties en branchepartijen - geholpen worden in het maken van keuzes voor het zinvol gebruiken van PROMs voor één of meerdere gebruiksdoelen?

Het project wordt uitgevoerd vanuit het PROM Platform, in een samenwerkingsverband van IQ healthcare, NIVEL, Patiëntenfederatie Nederland en de vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen VSOP.

Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

31 maart 2017

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is op 31 maart op het symposium ‘Gebruik van PROMs in de zorg’ gepresenteerd.

Lees verder

Patiëntenfederatie NPCF publiceert door IQ healthcare ontwikkelde handleiding

IQ healthcare heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF de handleiding Patiëntenparticipatie bij Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ontwikkeld. De handleiding ondersteunt patiëntvertegenwoordigers bij de selectie en (door)ontwikkeling van PROMs en bij de inrichting van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen.

Lees verder