IQ PROM

Ontwikkeling van patiëntgerelateerde uitkomstmetingen en indicatoren

Welkom op de website van IQ PROM.

IQ PROM is een multidisciplinair centrum dat kennis ontwikkelt en projecten uitvoert voor de ontwikkeling en invoering van patiënt gerelateerde uitkomstmetingen en uitkomstindicatoren in de gezondheidszorg. Als centrum zijn we georganiseerd binnen de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc en de Celsus academie voor betaalbare zorg.

We richten ons hierbij specifiek op patient reported outcomes (PROs). Patient-reported outcome measures (PROMs) zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om PROs te meten. Onze activiteiten bestaan uit het doen van wetenschappelijk onderzoek, begeleiding en advies in het gebruik van PROs en PROMs. We richten ons daarbij op de toepassing van PROs en PROMs in de klinische praktijk, voor kwaliteitsbevordering van zorgverleners en zorginstellingen, en voor het inzichtelijk maken van kwaliteit aan externen zoals patiënten en zorgverzekeraars.

Het uiteindelijke doel van het toepassen van PROMs-metingen is het verhogen van de waarde van de zorg voor de patiënt. We zien dit als wezenlijk onderdeel van waardegedreven zorg, dit is zorg waar uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt gerelateerd worden aan zorgprocessen en de kosten van de zorg. Dit principe van Value Based Health Care is geïntroduceerd door prof. Michael Porter aan de Harvard Universiteit. PROMs zijn bij uitstek geschikt om zorguitkomsten voor patiënten in kaart te brengen.

Lees verder

Partners

IQ PROM werkt samen met verschillende nationale en internationale partners voor het ontwikkelen van kennis op het gebied van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen.

Lees verder

Agenda

Symposium en workshop: Gebruik van PROMs in de zorg

Vrijdag 31 maart 2017

De PROM-toolbox ondersteunt u bij de selectie en invoering van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) en geeft antwoord op vragen zoals: Hoe kan ik PROMs inpassen in de dagelijkse patiëntenzorg?; Hoe kan ik uitkomsten gebruiken voor kwaliteitsverbetering?; Hoe ontwikkel ik kwaliteitsindicatoren met PROMs? In vervolg op onze succesvolle workshop van 24 juni 2016 bieden we nieuwe workshops met verdieping, nieuwe thema’s en nieuwe kennis, maar ook workshops voor als u nog wilt gaan werken met PROMs.

Nieuws

Voor de invulling van de toolbox voor de selectie van PROs en PROMs zijn de onderzoekers momenteel op zoek naar voorbeeldprojecten.

Bent u betrokken (geweest) bij een project waarin PROs en/of PROMs geselecteerd worden? Graag zouden we u willen vragen of u dan dit formulier wilt invullen en wil opsturen naar eva.verkerk@radboudumc.nl

Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

31 maart 2017

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is op 31 maart op het symposium ‘Gebruik van PROMs in de zorg’ gepresenteerd.

Lees verder

Patiëntenfederatie NPCF publiceert door IQ healthcare ontwikkelde handleiding

IQ healthcare heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF de handleiding Patiëntenparticipatie bij Patient Reported Outcome Measures (PROMs) ontwikkeld. De handleiding ondersteunt patiëntvertegenwoordigers bij de selectie en (door)ontwikkeling van PROMs en bij de inrichting van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen.

Lees verder