Nieuws

Publicatie PROM-wijzer voor oriëntatie en voorbereiding op het gebruik van PROMs

2 februari 2019

Het NIVEL en IQ healthcare hebben, in samenwerking met de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en Patiëntenfederatie Nederland, de PROM-wijzer ontwikkeld. Dit is een onderdeel van de PROM-toolbox, net als de eerder gepubliceerde PROM-cyclus.

De PROM-wijzer geeft informatie over de belangrijke aspecten van de oriëntatie en voorbereiding op het gebruik van PROMs. Vragen die in de PROM-wijzer beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: wat zijn PROMs, waarom en waarvoor kan je PROMs gebruiken, en hoe en wanneer werken PROMs? Ook bevat de wijzer een checklist om na te gaan of er voldaan is aan alle randvoorwaarden voor het inzetten van PROMs. Als dat zo is, dan is de PROM-cyclus de volgende stap.

Meer lezen?

Linnean-initiatief om de inzet van uitkomstmaten te versnellen

8 februari 2019

Het Linnean-initiatief is een samenwerkingsinitatief van zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties. Het initiatief richt zich op het thema 'Gebruik van uitkomstinformatie voor samen beslissen in de Nederlandse gezondheidszorg'. Idee voor dit initatief is ontstaan tijdens bijeenkomsten rond het ICHOM-congres in Washington, in 2017, en het is vernoemd naar het adres van de Nederlandse ambassade in Washington.

Het Linnean-initiatief heeft als doel om het gebruik van uitkomstmaten versnellen door convergentie en verbinding te zoeken. Om dit te bewerkstelligen zijn verschillende werkgroepen opgericht, onder andere over PROMs & PREMs en Evaluatie. Prof. Philip van der Wees is betrokken bij de werkgroep Evaluatie, die als doel heeft om te onderzoeken of het gebruik van uitkomstenmaten vanuit patiëntperspectief leidt tot meerwaarde voor de patiënt, de zorgverlener en de volksgezondheid.

Meer lezen?

New Investigator Award voor Koen Verburg

15 november 2018

Op 15 november presenteerde Koen Verburg de resultaten van een studie op de Society of Back Pain Research in het UMCG. De studie betrof een beschrijving van het ontwikkelen van een uitkomstset voor lage rugklachten in de eerstelijns fysiotherapie. Na afloop van het congres ontving Koen de ‘New Investigator Award’, een aanmoedigingsprijs voor beste presentatie onder de jonge onderzoekers.

Nieuwsarchief

Praktische toolbox voor gebruikers van PROMs in de zorg nu online

31 maart 2017

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is op 31 maart op het symposium 'Gebruik van PROMs in de zorg' gepresenteerd. De PROM-toolbox voorziet in een behoefte aan ondersteuning in het kiezen en toepassen van de juiste PROM. De PROMs worden steeds vaker toegepast in de directe zorg voor de patiënt en om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Volledige proces van selectie tot toepassing
De PROM-toolbox beschrijft in acht stappen het volledige proces van selectie en toepassing van PROMs. Elke stap in de toolbox verwijst naar relevante instrumenten en biedt praktische handvatten met praktijkvoorbeelden. De toolbox is ontwikkeld door IQ Healthcare in samenwerking met het expertisenetwerk Patient Reported Outcomes (PRO) in opdracht van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra consortium Kwaliteit van Zorg.

Praktische aanwijzingen en tips
De PROM-toolbox staat op Zorginzicht.nl. Er wordt een breed scala aan tools genoemd voor veel verschillende vragen. De per stap genoemde voorbeelden helpen bij het concreet maken van de stappen; dat is zeker nuttig voor iemand die nog weinig ervaring heeft met PROMs.

Zelf aan de slag met PROMs?
Ga naar de startpagina van de PROM-toolbox.De PROM-toolbox bevat een stappenplan en handvatten voor de selectie en toepassing van PROMs, vragenlijsten die patiëntgerapporteerde uitkomsten meten.

Ontwikkeling toolbox voor de selectie van PROs en PROMs

Begin 2015 heeft het NFU-expertisenetwerk Patient Reported Outcomes de Handreiking voor de selectie van PROs en PROMs gepubliceerd. De handreiking beschrijft de selectie van PROs en PROMs aan de hand van een stappenplan. In de handreiking worden de methodologische en praktische dilemma’s beschreven die een rol spelen bij de selectie van PROs en PROMs voor verschillende doelen: zorgpraktijk, wetenschappelijk onderzoek, en kwaliteit van zorg metingen.

In een vervolgproject wordt de handreiking uitgewerkt tot een uitgebreide toolbox. Er is behoefte aan overzicht in de vorm van een raamwerk en een toolbox waarmee professionals die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitsmetingen ondersteund worden in de selectie van PROs en PROMs en voor het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren op basis van deze PROMs metingen. Het project bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: Inventarisatie bestaande producten door middel van literatuuronderzoek en veldverkenning; op basis daarvan ontwikkelen van een raamwerk
  • Fase 2: Ontwerp, invulling en uittesten van de toolbox voor de selectie van PROs en PROMs
  • Fase 3: Bundeling van producten in de Kennisbank van het Zorginstituut in een toolbox

De toolbox wordt ontwikkeld vanuit de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg met het Kwaliteitsinstituut. IQ healthcare is penvoerder van het project dat in samenwerking met verschillende instituten wordt uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit Philip van der Wees (projectleider), Caroline Terwee (VUmc), Sandra Beurskens (Zuyd Hogeschool), Dolf de Boer (Nivel), Marloes Zuidgeest (Kwaliteitsinstituut) en een nog aan te stellen onderzoeker. Oplevering van de toolbox wordt eind 2016 verwacht.

Patiëntenfederatie NPCF publiceert door IQ healthcare ontwikkelde handleiding

IQ healthcare heeft in samenwerking met de Patiëntenfederatie NPCF de handleiding “Patiëntenparticipatie bij Patient Reported Outcome Measures (PROMs)” ontwikkeld. De handleiding ondersteunt patiëntvertegenwoordigers bij de selectie en (door)ontwikkeling van PROMs en bij de inrichting van patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen.

Deze handleiding is ontwikkeld voor patiëntenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers en ondersteunt hen in projecten, waarin zij samen met andere partijen vragenlijsten selecteren, toepassen en indien nodig ontwikkelen die de ervaren gezondheid van patiënten meten.

In de handleiding staat de zogenoemde PROM-cyclus centraal die we in het project hebben ontwikkeld. Het vaststellen van PROs en het ontwikkelen van de bijbehorende PROM en uitkomstindicatoren is een cyclisch proces: eenmaal ontwikkeld en in gebruik genomen, zullen die onderhouden moeten worden. Door ontwikkelingen in de medische wetenschap, gezondheidszorg of maatschappij kan het namelijk nodig zijn om PROs, PROMs en uitkomstindicatoren aan te passen.

In de handleiding worden de verschillende stappen van de cyclus toegelicht en gaan we dieper in op de rol van patiënten en patiëntenorganisaties tijdens die verschillende stappen.